Pabērzkalns , kultūras objekti

Pabērzkalns - pilskalns ar apmetni un senkapi. Pilskalnu veido divi paralēli vaļņi- kāpas, no kurām viena paaugstināta, dzīvojamās mājas atradušās starp vaļņiem, konstatētā kultūrslāņa biezums 0,6 m. Uz Ventas pusi esošā apmetne tiek datēta ar 1. gs. beigām un 2.gs.sākumu, to izskalo Venta, mazākā vaļņa iekšzemes daļā atradusies kapsēta, kur atrasti apbedījumi no 14. - 16.gs. Teika vēsta, ka šeit atradusies pils, kura nogrimusi, ka tikai skurstenis vien ārā palicis.

Pabērzkalns, kultūras objekti

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: