Mācītājmuižas parka , parki

Mācītājmuižas parkā aug ozoli, kuru apkārtmērs sasniedz 5,3 m, 4,7 m un 4 m, kā arī svešzemju sugu koki un krūmi.

Mācītājmuižas parka, parki

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: