Gaisiņi , arhitektūras objekts, kultūras objekti

Gaisiņi - bijušais Plostkrogs, kādreiz darbojusies pārceltuve. Nostāsts vēsta par Ēdoles spēkavīru Frici Biksi, kas pārgājis pāri Ventai pa nostieptu plosta trosi. Blakus atrodas senkapi.

Gaisiņi, arhitektūras objekts, kultūras objekti

Avots:
Jūsu atsauksme var būt pirmā!

Lūdzam norādīt Jūsu kontaktus, tie netiks publicēti!

Kontaktinformācija ir nepieciešama, lai atsauksme nebūtu anonīma un nepieciešamības gadījumā mēs varētu ar Jums sazināties, lai precizētu detaļas. Reģistrējies ar savu Facebook kontu un dati nebūs jaievada.

Paldies!

Kontaktinformācija: